Názov projektu:
Zadania všetky spolu


Krátky opis projektu:
LogSim, MipSim, Logické obvody, analýza kombinačných obvodov, syntéza synchrónnych sekvenčných obvodov


V snahe zabrániť plagiátorstvu na FIIT STU, je potrebné heslo. Kontaktujte ma v prípade ak máte záujem o prístup k súborom