Názov práce: Odporúčanie s využitím osobných vyjadrení

Abstrakt: Táto práca sa zaoberá odporúčaním zameraným na osobné vyjadrenia používateľa na sociálnej sieti. Personalizované odporúčanie je spôsob, ako odporúčať pre každého jednotlivca jemu zaujímavé veci. V tejto práci sú opísané jednotlivé techniky odporúčania, ktoré sú dnes využívané v mnohých systémoch a takisto aj na sociálnych sieťach. Najmä sociálne siete môžu byť dobrým zdrojom informácií o používateľovi, ktorý označuje veci, ktoré sa mu páčia. Takéto osobné vyjadrenia, môžu byť užitočné pre stanovenie preferencií a záujmov používateľa. Cieľom tejto práce je navrhnúť spôsob odporúčania, využívajúci osobné vyjadrenia používateľa na sociálnej sieti a odporúčať pomocou mobilného zariadenia s operačným systémom Android. Odporúčací systém je založený na architektúre klient-server. Práca je zameraná na sociálnu sieť Facebook a na odporúčanie článkov, získavaných pomocou RSS. K dátam používateľa uložených na serveroch Facebooku sa pristupuje prostredníctvom FQL a Graph API.

Kľúčové slová: odporúčanie, sociálna sieť, osobné vyjadrenia

Stručne: REST WS, client-server arch., Android app, JBOSS AS 7 (openshift), OpenNLP, JS, php, html, css, RSS, XML, PorterStemmer, MySQL stopwords ...

Prezrieť: Bakalarska praca V. Demčák pdf format
Prístup: app.demcak.net
source codes: AllInOne