---------

Princípy počítačového inžinierstva
Projekty:
1 - Zadania všetky spolu
Opis: LogSim, MipSim, Logické obvody, analýza kombinačných obvodov, syntéza synchrónnych sekvenčných obvodov
--------

2014
tools