---------

Anglický jazyk
Projekty:
1 - Prezentácia GPS
Opis: GPS a satelitné systémy. Prezentácia PowerPoint
--------

2014
tools