Projekty pre tag: VoIP.

Zadanie 1 - VoIP ústredňa
Konvergencia mobilných a pevných sietí
Opis: Vytvorenie, konfigurácia, pridávanie userov a uskutočňovanie komunikácie prostredníctvom VoIP ústredne Asterisk. Vytvorenie konferenčného hovoru, záznam hovoru, volanie do PSTN siete... Projekt obsahuje pdf dokumentáciu.

Tagy: Java, Siete, VoIP
----------

Zadanie 2 - Proxy server
Konvergencia mobilných a pevných sietí
Opis: Použitá knižnica JAIN-SIP. SIP proxy server, ktorý je schopný obslúžiť základné SIP správy, dokáže zaregistrovať sa cez SIP telefón a uskutočniť hovor medzi dvoma účastníkmi. SIP správy sú spracovávané proxy serverom. Projekt obsahuje pdf dokumentáciu.

Tagy: Java, Siete, VoIP, SIP
----------

2014