Projekty pre tag: UML.

MAS - UML modelovanie
Metódy a prostriedky špecifikácie
Opis: Projekt modelovania v IBM Rational Software Architect pomocou UML. Systém alarmov na lodi.

Tagy: UML
----------

MAS - špecifikácia a UC opisy
Metódy a prostriedky špecifikácie
Opis: Projekt modelovania v IBM Rational Software Architect pomocou UML. Systém alarmov na lodi.

Tagy: UML
----------

Projekt PSI
Princípy softvérového inžinierstva
Opis: Návrh, opis, plánovanie, UML modelovanie informačných systémov. Použitý RSA modeler. Na projekte sme pracovali dvaja.

Tagy: UML
----------

UML modely
Metódy a prostriedky špecifikácie
Opis: Sekvenčné, diagramy Use Case, stavové diagramy, diagramy tried atď.

Tagy: UML
----------

2014