Projekty pre tag: UML.

MAS - UML modelovanie

Opis: Projekt modelovania v IBM Rational Software Architect pomocou UML. Systém alarmov na lodi.

Tagy: UML
----------

MAS - Ň°pecifik√°cia a UC opisy

Opis: Projekt modelovania v IBM Rational Software Architect pomocou UML. Systém alarmov na lodi.

Tagy: UML
----------

Projekt PSI

Opis: N√°vrh, opis, pl√°novanie, UML modelovanie informańćn√Ĺch syst√©mov. PouŇĺit√Ĺ RSA modeler. Na projekte sme pracovali dvaja.

Tagy: UML
----------

UML modely

Opis: Sekvenńćn√©, diagramy Use Case, stavov√© diagramy, diagramy tried atńŹ.

Tagy: UML
----------

2014