Projekty pre tag: OpenGL.

3D animácia OpenGL
Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu
Opis: Animácia s jednoduchou interakciou používateľa. Rotácie v 3D svete okolo objektov, transformácie, translácie, implementácia kamery... Použitie OpenGL v jazyku C.
Youtube video


Tagy: C/Cpp, OpenGL
----------

Úloha 1 - Image Processing
Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu
Opis: načítavanie obrázka zo súbora, filtre, Convolution filter, Two pass gaussian filter, spájanie obrazov pomoocu parametra alfa

Tagy: C/Cpp, OpenGL
----------

Úloha 2 - Drawing
Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu
Opis: Vyfarbovanie trojuholníka pomocou interpolácie. 3D rotácia kocky, kreslenie čiar ...

Tagy: C/Cpp, OpenGL
----------

2014