Projekty pre tag: MySQL.

Projekt 1.
Databázové systémy
Opis: Implementácia špecifikovaného projektu. Použitie rôznych dopytov v MySQL v rôznej zložitosti. Pouzitie vzťahov Many-To-Many, One-to-Many, One-to-One. V tomto projekte nie je použité ORM.

Tagy: Java, MySQL
----------

Projekt 2.
Databázové systémy
Opis: Implementácia špecifikovaného projektu. Použitie rôznych dopytov v MySQL v rôznej zložitosti. V tomto projekte je použité Objektovo-relačné mapovanie pomocou nástroja hibernate. Implementácia v Jave. Pouzitie vzťahov Many-To-Many, One-to-Many, One-to-One.

Tagy: Java, MySQL, Hibernate
----------

Implementácia aplikácie
Vývoj aplikácií s viacvrstvovou architektúrou
Opis: Implementácia aplikácie s viacvrstvovou architektúrou. Prezenčná vrstva, logická, aplikačná ...

Tagy: Java, MySQL, Hibernate
----------

Zadanie, git repozitár a práca v pdf
Bakalársky projekt II
Opis: Môj bakalársky projekt. Vytvorený ako maven projekt na JBOSS AS 7 s využitím REST WS ako rozhranie medzi klientom a serverom.

Tagy: Java, Android, JavaEE, MySQL
----------

2014