Projekty pre tag: JavaEE.

Zadanie, git repozitár a práca v pdf
Bakalársky projekt II
Opis: Môj bakalársky projekt. Vytvorený ako maven projekt na JBOSS AS 7 s využitím REST WS ako rozhranie medzi klientom a serverom.

Tagy: Java, Android, JavaEE, MySQL
----------

Timový projekt na FIIT STU v BA (TEAM 15 - 14/15).
Opis: úloha v tíme - implementácia najmä server side logiky (REST rozhranie, JSON, integrácia API 3. strán, hibernate - OR mapovanie, postgresql, scheduling) + vytvorenie loga JIRA, git, java, Tomcat, REST ------------ Veda a výskum ? veľmi dôležitá oblasť, kde spracovanie údajov je realizované v heterogénnom prostredí, ale často krát, pre vykazovanie výsledkov, je potrebné mať globálny pohľad na tieto dáta a to či už z hľadiska výskumníka, organizácie, projektu, alebo danej témy.

Tagy: JavaEE
----------

Todo app
Opis: Angularjs + bootstrap = frontend spring = backend komunikácia medzi frontendom a backendom je založená na REST API

Tagy: JavaEE, AngularJS
----------

2014