Projekty pre tag: Java.

OOP projekt
Objektovo-orientované programovanie
Opis: Projekt na priklady tried, dedeni, zapuzdrenia, polymorfizmu a princípov OOP programovania. súčasťou projektu je PDF. Je zabalený v zip súbore, ktorý je možné prezerať pomocou odkazu nižšie.

Tagy: Java
----------

Projekt 1.
Databázové systémy
Opis: Implementácia špecifikovaného projektu. Použitie rôznych dopytov v MySQL v rôznej zložitosti. Pouzitie vzťahov Many-To-Many, One-to-Many, One-to-One. V tomto projekte nie je použité ORM.

Tagy: Java, MySQL
----------

Projekt 2.
Databázové systémy
Opis: Implementácia špecifikovaného projektu. Použitie rôznych dopytov v MySQL v rôznej zložitosti. V tomto projekte je použité Objektovo-relačné mapovanie pomocou nástroja hibernate. Implementácia v Jave. Pouzitie vzťahov Many-To-Many, One-to-Many, One-to-One.

Tagy: Java, MySQL, Hibernate
----------

Projekt 2 Dokument - UDP protokol a bloková ARQ metóda
Počítačové a komunikačné siete
Opis: Dokumentácia k zadaniu: "Komunikácia s využitím UDP protokolu a blokovej ARQ metódy"

Tagy: Java, Siete
----------

Projekt 1 - Network Packet Capture
Počítačové a komunikačné siete
Opis: pouzita kniznica jpcap. analyzator packet-ov v sieti.

Tagy: Java, Siete
----------

Projekt 2 - UDP protokol a bloková ARQ metóda
Počítačové a komunikačné siete
Opis: Komunikácia s využitím UDP protokolu a blokovej ARQ metódy

Tagy: Java, Siete
----------

Zadanie 1 - VoIP ústredňa
Konvergencia mobilných a pevných sietí
Opis: Vytvorenie, konfigurácia, pridávanie userov a uskutočňovanie komunikácie prostredníctvom VoIP ústredne Asterisk. Vytvorenie konferenčného hovoru, záznam hovoru, volanie do PSTN siete... Projekt obsahuje pdf dokumentáciu.

Tagy: Java, Siete, VoIP
----------

Zadanie 2 - Proxy server
Konvergencia mobilných a pevných sietí
Opis: Použitá knižnica JAIN-SIP. SIP proxy server, ktorý je schopný obslúžiť základné SIP správy, dokáže zaregistrovať sa cez SIP telefón a uskutočniť hovor medzi dvoma účastníkmi. SIP správy sú spracovávané proxy serverom. Projekt obsahuje pdf dokumentáciu.

Tagy: Java, Siete, VoIP, SIP
----------

Špecifikácia zadania
Vývoj aplikácií s viacvrstvovou architektúrou
Opis: Návrh aplikácie s viacvrstvovou architektúrou. Prezenčná vrstva, logická, aplikačná ...

Tagy: Java
----------

Implementácia aplikácie
Vývoj aplikácií s viacvrstvovou architektúrou
Opis: Implementácia aplikácie s viacvrstvovou architektúrou. Prezenčná vrstva, logická, aplikačná ...

Tagy: Java, MySQL, Hibernate
----------

Zadanie, git repozitár a práca v pdf
Bakalársky projekt II
Opis: Môj bakalársky projekt. Vytvorený ako maven projekt na JBOSS AS 7 s využitím REST WS ako rozhranie medzi klientom a serverom.

Tagy: Java, Android, JavaEE, MySQL
----------

Jednoduchá hra SeparateDots
Modelovanie a simulácia
Opis: Youtube video

Tagy: Java
----------

Porovnávanie hľadania v priestore stavov
Modelovanie a simulácia
Opis: Porovnanie algoritmov A-Star (A*), hľadania do šírky, random walking. Zip obsahuje pdf dokumentáciu.

Tagy: Java
----------

Bláznivá križovatka - IDDFS alg.
Umelá inteligencia
Opis: Algoritmus cyklicky sa prehlbujúceho hľadania. Prehľadávanie stavového priestoru pre vyriešenie problému bláznivej križovatky s poskytnutím najlepšieho riešenia. Súčastou zip je dokumentácia pdf.

Tagy: Java
----------

Strojové učenie sa - evolučný alg.
Umelá inteligencia
Opis: Hľadanie pokladu pomocou evolučného algoritmu. Použitie mutácií, krížení, selekcie rodičov. Algoritmus Turnaj, Ruleta, Elitárstvo a porovnanie jednotlivých prístupov. Súčasťou projektu je dokumentácia PDF.

Tagy: Java
----------

Dopredný produkčný systém
Umelá inteligencia
Opis: Systém ktorý do bázy znalostí pridáva poznatky na základe pravidiel. Pri nedostatku faktov systém položí používateľovi otázky tak, aby bolo možné pravidlo aplikovať pri čiastočnom splnení pravidla. Súčasťou projektu je dokument PDF.

Tagy: Java
----------

2014