Projekty pre tag: Hibernate.

Projekt 2.
Databázové systémy
Opis: Implementácia špecifikovaného projektu. Použitie rôznych dopytov v MySQL v rôznej zložitosti. V tomto projekte je použité Objektovo-relačné mapovanie pomocou nástroja hibernate. Implementácia v Jave. Pouzitie vzťahov Many-To-Many, One-to-Many, One-to-One.

Tagy: Java, MySQL, Hibernate
----------

Implementácia aplikácie
Vývoj aplikácií s viacvrstvovou architektúrou
Opis: Implementácia aplikácie s viacvrstvovou architektúrou. Prezenčná vrstva, logická, aplikačná ...

Tagy: Java, MySQL, Hibernate
----------

2014