Projekty pre tag: Android.

Zadanie, git repozitár a práca v pdf
Bakalársky projekt II
Opis: Môj bakalársky projekt. Vytvorený ako maven projekt na JBOSS AS 7 s využitím REST WS ako rozhranie medzi klientom a serverom.

Tagy: Java, Android, JavaEE, MySQL
----------

ctrlIT
Opis: Vzdialené ovládanie servera pomocou mobilného zariadenia s operačným systémom Android

Tagy: Android
----------

Google Play apps
Opis: Aplikácie uverejnené v google play obchode

Tagy: Android
----------

2014