Projekty pre tag: Android.

Zadanie, git repozit√°r a pr√°ca v pdf

Opis: M√īj bakal√°rsky projekt. Vytvoren√Ĺ ako maven projekt na JBOSS AS 7 s vyuŇĺit√≠m REST WS ako rozhranie medzi klientom a serverom.

Tagy: Java, Android, JavaEE, MySQL
----------

ctrlIT
Opis: Vzdialen√© ovl√°danie servera pomocou mobiln√©ho zariadenia s operańćn√Ĺm syst√©mom Android

Tagy: Android
----------

Google Play apps
Opis: Aplikácie uverejnené v google play obchode

Tagy: Android
----------

2014